Förändring är något positivt…

LEDARE: Årets tema för Folkbildarforum är Förändring, Förundran och Framtidstro och något vi ska förhålla oss till under hela året. Man kan verkligen säga att förändring kännetecknar folkbildningen år 2022. I Förra numret fokuserade på ordet Förundran och i detta nummer lyfter vi fram perspektiv som rör Förändring & Framtidstro mer. 

TEXT: Peter Frejhagen FOTO: Egna bilder

För mig är förändring något positivt och är lätt att koppla ihop med framtidstro. För andra är det inte så.

I detta nummer funderar Emme Engström på frågor som AI för med sig nu när funktionerna sprids över hela världen, ska man se det som en risk eller möjlighet? Vidare funderar Lars Svedberg på frågor som rör hur folkhögskolan klarar uppdraget att skapa engagerade samhällsmedborgare då detta är något han studerat alldeles nyligen. 

Sedan har vi Louise Hoffsten som jag haft som idol sedan jag var i tonåren. Här får ni en personlig betraktelse om vad det är att vara en kreativ människa och hennes resa i livet med hårt motstånd på många plan. Ändå känner hon framtidstro.

Detta nummer blir det sista på temat Förändring, Förundran & Framtidstro och nu väntar snart Folkbildarforum onsdagen den 16 november på Linköping Konsert & Kongress.

www.folkbildarforum.se

Hoppas vi ses då!