Tema 2024: Samhörighet & Sammanhållning

Den 13 november är det dags för Folkbildarforum 2024 med tema ”Samhörighet & Sammanhållning” och även i år har vi förlagt konferensen på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping! 

2024 kommer vara ett ”förändringens år” för hela folkbildningen. Det handlar om att politikens minskade tillit till folkbildningens kraft nu börjar få faktiska konsekvenser. På vilket sätt ska vi hantera detta?

Vi kan välja att hantera detta med Samhörighet & Sammanhållning. Med detta tema kan vi anta utmaningen att hålla ihop när det blåser och göra motstånd genom transparens. För studieförbund och folkhögskolor kommer inte gynnas av att alla går sin egen väg och försöker parera påhoppen ensamma.

Genom allas vår särart inom folkbildningen känner vi ändå SamhörighetSammanhållning genom vår gemensamma anknytning till varandra med likartade mål, intressen, åsikter och övertygelser.

Den 15 november är det dags för Folkbildarforum 2023 med tema ”Identitet & Igenkänning” och i år har vi förlagt konferensen på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping! 

Identitet för en individ är en självklar känsla av att vara en egen person och då alltid tillsammans med en känsla av grupptillhörighet. Igenkänning är en känsla av att man förstår och delar egenskaper, tankar, åsikter och personlighet med andra och att dessa finns representerade i vår omgivning som en självklar del av samhället.

Organisationer byggs på liknande sätt. Genom samverkan med de som deltar bygger man upp den gemensamma identiteten och genom att få verksamheten känd i omvärlden skapar man en igenkänning för det man både gör och är. 

Med temat Identitet & Igenkännande kan vi även arbeta med Utvecklingsstrategin samt Kulturplanen för Östergötland och tillsammans kraftsamla oss mot destruktiva krafter och en oro för framtiden.

Tema 2022: Förändring, Förundran & Framtidstro

Delaktighet i samhällsförändringen och möjlighet till personlig utveckling skapar förundran, en vilja att veta mer, och är ingredienser som vi vet förändrar världen. Folkbildningen både kan och vill vara med i detta viktiga arbete med att väcka förundran och skapa förändring & framtidstro, både för individen och för samhället i stort.

Med temat kan vi arbeta med Utvecklingsstrategin för Östergötland samt Kulturplanen och tillsammans kraftsamla oss mot destruktiva krafter och en stor oro inför framtiden. Inom ramen för detta tema kan vi både jobba vidare med insatser för att motverka klimatkrisen men också få in insatser för demokrati, social hållbarhet och minskat utanförskap. Detta är inte minst viktigt då det är ett valår för kommuner, regioner och riksdagen 2022. 

Tema 2021: Hållbarhet & Handlingskraft

Temat för dagen ”Hållbarhet och Handlingskraft” ger en omfattande inblick av ämnet hållbarhet genom att inkludera hela fyra dimensioner: den ekologiska, den sociala, den ekonomiska men även den existentiella.

Björn-Ola Linnér inleder och gav oss forskningens syn på transformation av samhället

På Folkbildarforum var pilgrimsutvecklare och Pilgrims Walk for Future‘s kommunikationsansvarige Emanuel Eriksson på plats på Folkbildarforum 🥳 Med honom på länk direkt från FN:s klimatkonferens, COP26 i Glasgow var också diakon och vandringsledare Annika Spalde 💻 Tillsammans svarade de på frågor om inre omställning, hållbarhet, pilgrimsvandring och vi fick dessutom en live-uppdatering från COP26 🌏🌱
 
vi också lyssna till klimataktivisterna Maria Soxbo och Ahmed Al-Qassam 🌱

Timmen inleddes med Maria och Ahmeds egna engagemang i klimatfrågan och avslutades med ett spännande panelsamtal om vad folkbildningen kan lära av just aktivismen, lett av moderator Johanna Stål 💪🏼