Rapporten “Fysiskt – Digitalt – Hybrid”

RAPPORT: Hybridmöten och hybridundervisning kommer att vara det “nya nya normala” säger Jan Gulliksen som är professor i Människa-datorinteraktion vid KTH och gjort ett forskningssamarbete med Bildningsförbundet Östergötland.

Fysiskt - Digitalt - Hybrid

Framtidens möten & undervisningssituationer

Få organisationer tror att man kommer att återgå till precis hur det såg ut innan pandemin utan man ser att framtiden kommer att inbegripa lösningar där man mer eller mindre kommer att befinna sig både i det fysiska och det digitala rummet. Hybridmöten och hybridundervisning kommer att vara det ”nya nya normala”. I samband med återgången till den fysiska arbetsplatsen ser vi ökade problem med att åstadkomma ett likvärdigt deltagande i hybridmöten och svårigheter att skapa kreativa lärsituationer för alla i hybridundervisningen.

Kunskapen om vad som är bra och dåligt med hybridmöten och hybridundervisning är inte så stor men vi ser stora behov av att öka kunskapen om vad som utgör bra hybridmötesformer och hybridundervisningsformer. Detta inbegriper vilka tekniska verktyg som finns och hur dessa kan användas, vilka pedagogiska metoder och verktyg som man kan tillgripa för att göra detta effektivt och med kvalitet och vilka ledarskapsmetoder som behövs för att kunna genomföra detta på ett bra sätt.

Från KTH deltar:

Jan Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion vid KTH forskar om digitalisering, digital arbetsmiljö och användbarhet och tillgänglighet till digital teknik i praktiken

Stefan Stenbom, universitetslektor i Teknikvetenskapens lärande vid KTH med specialisering inom digitalt lärande.

Björn Thuresson, är lärare och forskare vid KTH inom avancerad datorgrafik och visualisering

Rapport

Digital Studiecirkel

Denna digitala studiecirkel handlar om hybridmöten och hybridundervisning. Denna studiecirkel är ett resultat av detta forskningssamarbete.

Studiecirkelns syfte är att utveckla deltagarnas förmåga att delta i och leda hybridmöte och hybridundervisning. Genom studiecirkeln får du som deltagare en struktur med material som tillsammans lära er mer om dessa format för bildning som vi tror kommer växa i takt med en mer digitaliserad värld. Cirkeln lanseras den 16 januari 2023