Verksamhet

Folkbildarforum

Den 8 november är det dags för Folkbildarforum 2022 med tema ”Förändring, Förundran & Framtidstro” på Konsert & Kongress!

Läs mer om Folkbildarforum 2022 genom att klicka på knappen nedan.

Kommunturné

FOTO: Sveriges Radio

Etik- och Kvalitet

Etik- och kvalitetskonferens

Verksamheten ska vara i linje med statens syften med statsbidraget och de statsbidragsvillkor fastställt. Etik och gränsdragning handlar om att främja verksamhet som uppfyller statens syften och folkbildningens egna uppsatta mål samt om att motverka verksamhet som strider mot detsamma.Arbetet är förebyggande och syftar till att stärka legitimiteten för, och kunskapen om, statsbidragets användning. Bildningsförbundet ska strukturerat och kontinuerligt vara samlande i detta arbete.

Därför genomför vi nu återigen en gemensam etik- och kvalitetskonferens med alla studieförbundens över 140 anställda som är verksamma här i Östergötland för att både få möjlighet att sätta sig mer in i reglerna och dessutom skapa möten verksamhetsutvecklare emellan. Konferensen leds av Eva Ekengren.

Välkomna till en dag som syftar till att stärka dig i ditt arbete.

Bild från Etik- och kvalitetskonferensen 2022.

Studieförbundens samverkansgrupp

Under 2020 har vi tillsammans antagit utmaningen om att strukturera det gemensamma etik- och kvalitetsarbetet. Vi hade i september 2020 en etikkonferens för regionchefer och i november 2020 en stor regional konferens och oktober 2021 en ytterligare etikkonferens för alla 115 anställda i studieförbunden som är verksamma i regionen. På alla dessa kom många viktiga inspel om vad som behövs för att vi tillsammans ska kunna hålla hög etik och kvalitet i folkbildningen.Studieförbundsdelegationen tog nu beslut om styrelsens förslag till en samverkansgrupp för Etik och Kvaliteten

Vi inför alltså en samverkansgrupp med kvalitetsansvariga från alla studieförbund som ligger under studieförbundsdelegationen.

Forskningssamarbete

Bildningsförbundet utlyser en gång per år medel för stöd till folkbildningsforskningen som tittar på ämnen som är intressanta för folkbildningen.

Detta dokument fastställs årligen av styrelsen.

Folkbildningsveckan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at urna finibus, viverra nisi in, tristique nulla. Integer et nibh viverra, viverra risus at, venenatis diam. Nullam vulputate, nisi dictum molestie egestas, est mi interdum turpis, dapibus imperdiet libero arcu aliquam lorem. Etiam lobortis lorem ultricies sem cursus, ac viverra dolor porttitor.

Folkhögskolans Dag

Syftet med Folkhögskolans dag är att uppmärksamma och fira folkhögskolans fantastiska utbildningsform, dels för egen del på er folkhögskola, dels att locka nya deltagare men också synliggöra folkhögskolorna för omvärlden. Det finns ett stort värde i att vi tillsammans marknadsför folkhögskolan som utbildningsform och Bildningsförbundet finns till för att stärka detta arbete.

#ForumFörDialog

 En kostnadsfri utbildningsinsats för folkbildningen och övriga i civilsamhället där vi skapar dialog och utbyter erfarenheter inom frågor som rör integration som vi gör tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland.

Klicka här för att anmäla dig till nästa #ForumFörDialog!