Forskningssamabete

Bildningsförbundet Östergötland har under flera år avsatt 350 000 kr årligen som kan sökas för folkbildningsforskning som gynnar våra medlemmar, alltså studieförbund och folkhögskolor. Vi vill stödja folkbildningsforskning i bred bemärkelse, både forskning som specifikt intresserar sig för de verksamheter som bedrivits och bedrivs inom de etablerade institutionerna men också sådan som är av mera gränsöverskridande karaktär. 

Medel att söka
Stipendiet för 2024 omfattar 350 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle. 

Nästa ansökningsperiod
Nästa ansökningsperiod är för 2024 års samarbete och löper mellan 2023-06-22 till 2023-09-08. 
Ansökan skickas till: ansokan@bildningsforbundet.se 
För Regler & Villkor mm, klicka här
Beslut tas av styrelsen i nära anslutning till ansökningstidens avslut. 

Tidigare forskningssamarbeten

2024

Kommande ansökningsperiod

Period: Nästa ansökningsperiod är för 2024 års samarbete och löper mellan 22 maj till 8 september 2023. 

Beskrivning:  

Tidsplan: 2024

2023

Det demokratibärande cirkelledarskapet

Forskare: Henrik Nordvall & Maria Arriaza Hult 

Universitet: Linköpings universitet 

Beskrivning: En studie av studiecirkelledarskap som har en särskilt central demokratifunktion inom folkbildningen: cirkelledarskap i studiecirklar organiserade av politiska partier för att kunna synliggöra och beskriva deras pedagogiska eller didaktiska handlande.

Tidsplan: 2023-01-01 till 2024-06-30

2022

Yrkesutbildning på folkhögskola

Forskare: Per Andersson & Anders Hallqvist.

Universitet: Linköpings universitet, institutionen för beteendevetenskap & lärande

Beskrivning: Yrkesutbildningar har funnits på folkhögskolorna i Sverige ända sedan skolformen lanserades i mitten på 1800-talet. I det här projektet vill vi undersöka hur lärare på yrkesutbildningar på folkhögskola förhåller sig till utbildningen när det gäller läraruppdraget, respektive hur deltagarna förhåller sig när det gäller motiv för och utbyte av utbildningen.

Tidsplan: 2022-07-01 till 2023-12-31

2021

Fysiskt - Digitalt - Hybrid

 Forskare: Jan Gulliksen, Stefan Stenbom & Björn Thuresson.

Universitet: Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Beskrivning: Det verkar som om Hybridmöten och hybridundervisning kommer att vara det “nya nya normala”. Syftet med projektet är därför att att utforska tekniska, pedagogiska och ledarskapsmässiga förutsättningar för att genomföra hybrida möten och undervisningstillfällen. 

 

Tidsplan: Avslutat den 16 november 2022

Regler och villkor