Folkbildningens röst i Östergötland

Senaste nytt

bildningsforbundet

Fysiskt – Digitalt – Hybrid

RAPPORT: Hybridmöten och hybridundervisning kommer att vara det “nya nya normala” säger Jan Gulliksen som är professor i Människa-datorinteraktion vid KTH och gjort ett forskningssamarbete

Läs hela artikeln »
bildningsforbundet

En värld i förändring

EMMA ENGSTRÖM: Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna? Kommer vi att odla på höjden i stället för på bredden? Kommer AI att förändra arbetsmarknaden i grunden?

Läs hela artikeln »

Vår verksamhet

Bildningsförbundet Östergötland är en regional organisation för folkbildningens organisationer i länet, som ska verka för att stärka folkbildningens idé och de regionala folkbildningsorganisationernasställning och inflytande i regionen. 

Enligt Bildningsförbundets verksamhetsprioriteringar för 2021-2023 har vi fokuserat på folkbildningens uppdrag. Under denna verksamhetsperiod måste särskilt fokus ligga på insatser som stärker medlemmarna inför de tre parlamentariska valen 2022 samt fortsatt kompetenslyft kring digitaliseringen inom folkbildningen för att stärka folkbildningen framåt. Kansliets arbete ska kännetecknas av ett nytänkande och nyskapande arbete.

Våra medlemmar

Förbundets medlemmar utgörs av folkhögskolor och studieförbund i Östergötland.

Studieförbund arbetar med studiecirklar och arrangerar även olika former av kulturprogram. Förbunden är verksamma i Östergötlands alla tretton kommuner för att göra folkbildning tillgängligt för alla, oavsett var man bor.

Folkhögskolan  är en speciell skolform som inte är bunden till centrala läroplaner. Varje folkhögskola utformar egna verksamheter vad gäller ämnen, målgrupper och värdegrunder vilket leder till ett brett utbud av kurser och utbildningar.

Om oss

Bildningsförbundet Östergötland är en ideell förening och bildades 2008 i sin nuvarande form. Bildningsförbundet är folkbildningens samverkansorganisation och studieförbundens branschorganisation i Östergötland och samlar alla tio studieförbund och sex folkhögskolor i länet. Verksamheten inom Bildnings- förbundet Östergötland finansieras huvudsakligen via medel från Region Östergötland. Övriga intäkter utgörs av medlemsavgifter och konferensavgifter.