Folkbildningens röst i Östergötland

Senaste nytt

bildningsforbundet

Kommunredovisning – Sammanställning

2024-05-11 Bildningsförbundet sammanställer årligen studieförbundens verksamhetsrapporter till en gemensam redovisning. Nu har vi publicerat redovisningen för 2023.

Verksamhetsredovisningen gör studieförbunden utifrån en mall, som kommunerna och studieförbunden har skapat tillsammans.

Läs hela artikeln »

Vår verksamhet

Bildningsförbundet Östergötland är en regional organisation för folkbildningens organisationer i länet, som ska verka för att stärka folkbildningens idé och de regionala folkbildningsorganisationernasställning och inflytande i regionen. 

Enligt Bildningsförbundets verksamhetsprioriteringar har vi fokuserat på folkbildningens uppdrag. Under denna verksamhetsperiod måste särskilt fokus ligga på insatser som stärker medlemmarnas möjligheter till samverkan framåt. Kansliets arbete ska kännetecknas av ett nytänkande och nyskapande arbete.

Våra medlemmar

Förbundets medlemmar utgörs av folkhögskolor och studieförbund i Östergötland.

Studieförbund arbetar med studiecirklar och arrangerar även olika former av kulturprogram. Förbunden är verksamma i Östergötlands alla tretton kommuner för att göra folkbildning tillgängligt för alla, oavsett var man bor.

Folkhögskolan  är en speciell skolform som inte är bunden till centrala läroplaner. Varje folkhögskola utformar egna verksamheter vad gäller ämnen, målgrupper och värdegrunder vilket leder till ett brett utbud av kurser och utbildningar.

Om oss

Bildningsförbundet Östergötland är en ideell förening och bildades 2008 i sin nuvarande form. Bildningsförbundet är folkbildningens samverkansorganisation och studieförbundens branschorganisation i Östergötland och samlar alla studieförbund och sex folkhögskolor i länet. Verksamheten inom Bildnings- förbundet Östergötland finansieras huvudsakligen via medel från Region Östergötland. Övriga intäkter utgörs av medlemsavgifter och konferensavgifter.