Digital Kommunturné

Väldigt länge har vi varje år bjudit in politiker och tjänstepersoner i våra 13 kommuner för att visa upp vilka verksamheter som bedrivs i deras kommun. Initiativet har kunnat visa vilken skillnad verksamheterna gör för människorna som bor där och kommunbesöken fungerar som komplement till studieförbundens kommunredovisningar som skriftligt lämnas in varje år.

Men ärligt har det varit svårt att hitta den där tiden där alla personer kan samlas för ett besök ute i verksamheterna och nu kommer vi därför utveckla detta koncept och göra kortare filmer under namnet digital kommunturné med fokus på en viss kommun. Dessa filmer kommer att vara en möjlighet för oss att kunna visa upp den verksamhet som bedrivs i de olika kommunerna och hur viktiga de verksamheterna är, i detta fall både för politiker och tjänstepersoner men också för den breda allmänheten.

PUBLICERADE DIGITALA KOMMUNTURNÉR

Produktionsinformation

Kommunturnén är producerad av ETMedia
Ansvarig utgivare är Bildningsförbundet Östergötland