#FOFO22-2

Förändring är något positivt…

LEDARE: Årets tema för Folkbildarforum är Förändring, Förundran och Framtidstro och något vi ska förhålla oss till under hela året. Man kan verkligen säga att förändring kännetecknar folkbildningen år 2022. I Förra numret fokuserade på ordet Förundran och i detta nummer lyfter vi fram perspektiv som rör Förändring & Framtidstro mer.  TEXT: Peter Frejhagen FOTO: […]

Förändring är något positivt… Läs mer »

En värld i förändring

EMMA ENGSTRÖM: Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna? Kommer vi att odla på höjden i stället för på bredden? Kommer AI att förändra arbetsmarknaden i grunden? Kommer demokratier att ersättas av autokratiska system? Forskaren Emma Engström ger oss en utblick över några framtidsriktningar och vilka risker som väntar runt hörnet.  TEXT: Ulrika Borg FOTO: Egna bilder

En värld i förändring Läs mer »

Många folkhögskollärare är pedagogiska genier

LARS SVEDBERG: I boken Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang från Folkbildningsrådet har Lars Svedberg, seniorprofessor på Marie Cederschiöld högskola och Erik Sjöstrand, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, studerat vad som händer med deltagarnas ideella engagemang när de går på folkhögskola. TEXT: Ulrika Borg FOTO: David Lagerlöf ”Folkhögskolans förmåga att väcka sina deltagares

Många folkhögskollärare är pedagogiska genier Läs mer »

Hatade skolan – blev hyllad författare

VERONICA PALM: Från högt uppsatt politiker inom Socialdemokraterna till framgångsrik författare, föreläsare och debattör. I fyrtioårsåldern gjorde Veronica Palm en omvälvande förändring i sitt yrkesliv när hon lämnade alla politiska uppdrag och gav sig ut på okänt vatten. Här berättar hon om karriärbytet som har väckt förundran både hos henne själv och andra.  TEXT: Ulrika

Hatade skolan – blev hyllad författare Läs mer »