Podden FolkbildarSalongen 2022 #6 – Politiken

2022-11-09

I det här, det sjätte avsnittet av Folkbildarsalongen, talar vi om folkbildning och politik. Samtalet leds av journalisterna Mia Karlsvärd och Sara Anderberg. Gäster är Birgitta Sundström, regionchef Sensus region Östergötland, Alex Nejdemo,tf chef Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland och Peter Frejhagen, kanslichef Bildningsförbundet Östergötland.

Hör deras samtal om folkbildningens roll i samhällsdebatten. ”Politikerna måste stå upp för folkbildningen”, säger Alex Nejdemo. ”Våra nya lokala politiker behöver möta folkbildningen”, säger Peter Frejhagen. ”Vi ska ha fokus på det vi kan påverka”, säger Birgitta Sundström.