Regionredovisning

Bildningsförbundet fördelar de regionala anslagen till studieförbunden på uppdrag av Region Östergötland, och redovisar tillbaka hur dessa har använts samt hur de har bidragit till att förbättra förutsättningarna för folkbildningsverksamheten i Östergötland.

Syftet med det regionala anslaget till studieförbunden är att:

  • Bidra till att varje studieförbund på regional nivå kan hålla samman sin verksamhet i Östergötland, till exempel genom att samordna vissa funktioner och öka möjligheterna att erbjuda befolkningen i alla regionens kommuner att delta.
  • Ge studieförbundet resurser att utbilda och fortbilda personal och funktionärer i de egna organisationerna och i medlemsföreningarna.
  • Stimulera studieförbunden att arbeta med verksamhetsutveckling för att bättre möta efterfrågan och behov.
  • Skapa en plattform för samverkan mellan studieförbund och folkhögskolor för att göra folkbildningen ännu mera angelägen för människor och samhälle i framtiden.

Utifrån en omfattande enkät till studieförbunden regionalt sammanställer vi hur dessa arbetat utifrån överenskommelsen.

Två av Bildningsförbundet Östergötlands studieförbundsmedlemmar, dvs Kulturens Bildningsverksamhet och Ibn Rushd, har inte haft verksamhet i tillräckligt många kommuner för att erhålla regionalt bidrag.

Redovisningar

Regionredovisning Östergötland 2021
Regionredovisning Östergötland 2020
Regionredovisning Östergötland 2019
Regionredovisning Östergötland 2018
Regionredovisning Östergötland 2017