Podden FolkbildarSalongen 2023 #9 – Tillgänglighet

2023-04-12

I det här, det nionde avsnittet av FolkbildarSalongen, talar vi om tillgänglighet för alla och mer specifikt om utbildningen STUDS på Valla folkhögskola.

Gäster är Anna-Karin, studieansvarig för STUDS på Valla folkhögskola och Gabriel, deltagare på Valla folkhögskola.

Hör deras samtal om folkhögskolans tillgänglighet för de med neuropsykiatrisk funktionsvariation genom utbildningen STUDS vars målsättning är att bygga en bro mellan ungdom- och vuxenliv och som ska stärka människan inför framtiden.

“Här får jag hjälp som individ, här har jag kunnat utvecklas steg för steg utifrån delmål“, säger Gabriel.

“Vi märker att STUDS gjort avtryck hos tidigare deltagare. Vi hoppas att fler som inte hittat sin plats någonstans kan hitta den här”, säger Anna-Karin.

Samtalet leds av journalisterna Mia Karlsvärd och Sara Anderberg.