Podden FolkbildarSalongen 2023 #10 – Studiecirkelns värde

2023-05-11

I det här, det tionde avsnittet av Folkbildarsalongen, talar vi om studiecirkelns värde.

Gäster är Anita Lehnér, Monica Ståhl, Suss Löfgren och Marie Johansson. De går tillsammans en studiecirkel sedan flera år tillbaka. Det började med att de hade ledare som gav dem grunderna i akvarellmålning. Nu lär de av varandra och för flera av dem är ABF-cirkeln en viktig del av livet. Den har till och med lett till att de nu visar upp sina alster och har utställningar tillsammans.  De kallar sig numer för ”Borensberggruppen”. Hör mer i dagens avsnitt vad den värdefulla cirkeln betyder för dem.

Samtalet leds av journalisterna Mia Karlsvärd och Sara Anderberg.

”Det viktiga är att man får måla tillsammans, utbyta idéer och erfarenheter”, säger Monica Ståhl

”Och den sociala biten”, säger Anita Lehnér.