Podden FolkbildarSalongen 2023 #8 – Folkhögskolans roll

2023-03-16

I det här, det åttonde avsnittet av Folkbildarsalongen, talar vi om folkhögskolan, förr, nu och i framtiden. Gäster är Carina Boman, rektor på Vadstena folkhögskola och Daniel Bjurhamn, rektor på Liljeholmens folkhögskola.  

Hör deras samtal om folkhögskolans roll för individen, gruppen och för samhället i stort och hur deras verksamhet kan påverkas av eventuella förändringar kring statliga bidrag.

“Ibland måste man bredda perspektivet, vi vet vad vi har och haft, det kan också bli att man stärker folkhögskolans position i samhället”, säger Carina Boman, Vadstena folkhögskolan.

“Många skolor som finns på en plats har blivit tvingade att arbeta med annat för att statsbidragen inte räcker till”, säger Daniel Bjurhamn, Liljeholmens folkhögskola.

Samtalet leds av journalisterna Mia Karlsvärd och Sara Anderberg.