Podden FolkbildarSalongen 2023 #11 – Projekt på folkhögskola

2023-09-12 

I det här, det elfte avsnittet av Folkbildarsalongen, talar vi om att jobba i längre projekt på folkhögskola. Gäster är Marvin Asplund, Sandra Hellsten, Hanna Roth och Christian Holm från Marieborgs folkhögskola som berättar om projektet ”Min story – vår agenda”. Där det är deltagarnas egna erfarenheter och berättelser som står i fokus. Arbetet utgår ifrån individens egen historia och engagemang och kopplar ihop dem med Agenda 2030:s globala mål.

Samtalet leds av journalisterna Mia Karlsvärd och Sara Anderberg.

” Vi har tillsammans, deltagare och pedagoger utforskat nya metoder och verktyg för att berätta vår egen historia. Vi har skapat nya vägar till engagemang; stora som små, enskilda och gemensamma”  menar deltagarna från Marieborgs folkhögskola.