Podd: FolkbildarSalongen

Folkbildningen bärs av idéer – om politik, religion, kultur och samhället. Det finns nästan överallt i Sverige och fortsätter att växa. FolkbildarSalongen skapades för att kunna föra intressanta djupa diskussioner och samtal kring bildning i den bredaste av bemärkelser.

———–AVSNITT RELIGIOSITET———–

———–AVSNITT HEMSLÖJDEN———–