Medborgarskolan kan återuppstå ur glömskan.

Av: Lars Holmgren Foto: Mark Olson & Historiska MOTIV

Under nästan 30 år var den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelsta ett viktigt nav för att stärka kvinnors röster. Nu finns stora förhoppningar om en ny fas i Fogelstas historia som centrum för demokratiutveckling.  

Här i Julita socken i Sörmland bedrevs från mitten av 1920-talet folkbildning om kvinnors villkor, demokrati, medborgerliga och mänskliga rättigheter. Den kreativa pedagogik som utvecklades innehöll rollspel, berättande och eget skapande, sådant som folkhögskolevärlden i någon större omfattning kom att anamma först på 1970-talet. Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelsta var ett unikt folkbildningsexperiment. Mellan 1925 och 1954 fick ca 2 000 kvinnor utbildning och självförtroende för att ta plats i samhällsbygget. Arbeterskor från textilindustrier, lärarinnor och hemmafruar, jour-nalister, kontorister och läkare var exempel på deltagare. Tanken var att vända sig till olika samhällsklasser och personer. 

När Marie Selander och Tuomo Haapala flyttade till Julita 1978 var skolans historia närmast glömd och osynliggjord. Sedan dess har mycket hänt.Stora förhoppningar finns om att Fogelsta får nytt liv som centrum för demokratiutveckling. 

Elisabet Tamm,t v, ägare till godset Fogelstad, var intiativtagare och finansiär till medborgarskolan. Ada Nilson, läkare, kanske den som betydde mest för att utveckla skolans pedagogik. Honore Hermelin, rektor under alla de 29 åren, Elin Wägner, författare, spelade en viktig roll i kampen för kvinnlig rösträtt. Kerstin Hesselgren, den första kvinnan i Sveriges riksdag, värvade under sina arbetsplatsbesök som yrkesinspektör många arbeterskor till Fogelstads kurser. 

Fogelstadgruppen: Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Elin Wägner och i korgstolen Kerstin Hesselgren. Gruppen stod bakom Kvinnliga Medborgarskolan men också Frisinnade kvinnors riksförbund och Tidningen Tidevarvet. 

Den besvärliga Elin Wägner – journalist, författare, feminist, fredsaktivist. 

Veckotidningen Tidevarvet gavs ut av Frisinnade kvinnors riksförbund 1923-1933. 

Kursdeltagarna kom från hela landet men merparten från Stockholm med omnejd, från Sörmland och Östergötland. De skulle inte tillhöra något särskilt parti eller någon särskild samhällsklass. Arbeterskor från textilindustrier, lärarinnor och hemmafruar, journalister, kontorister och läkare var exempel på deltagare. 

”I demokratins väsen ligger något av detta att uppfatta och erkänna det ovanliga hos de vanliga människorna och låta dem komma till sin rätt.” Honorine Hermelin (t h) 

Komtemåla var en påhittad kommun. I rollspel lärde man ut politik och samhällsförvaltning. 

Humanism – Demokrati – Bildning – Gemenskap. Mål: Ge kvinnor mod och redskap att delta i samhällsbygget. Allas erfarenhet lika viktig och efterfrågad. Olikheter i gruppen ses som en tillgång. Tilltro till individen att utveckla sin särart i gemenskap. 

Marie Selander och Tuomo Haapala guidar vid utställningen. De har haft en aktiv roll i Fogelstas moderna resa från bortglömd till dagens uppmärksamhet. Marie är också den drivande kraften bakom Fogelstad Musikteater och dess många föreställningar. 

Fogelstads föreningar och stiftelse 
– hur hänger det ihop? 

Kulturföreningen Fogelstad bildades 1995. Vill förvalta Fogelstads minne och utveckla fogelstainspirerad verksamhet. Står bakom utställningen om medborgarskolan som finns i Fogelsta gamla mejeri, tvärs över vägen från Lilla Ulfåsa, den före detta rektorsbostaden.  

Fogelstad Musikteater bildades för att sätta upp musikteater i Fogelstadgruppens anda. Först O Fåglastad – ett andens badställe, 1997–1999, och senast Kvinnorna och staden 2018. Föreningen har betytt mycket för att sprida kunskap om Kvinnliga Medborgarskolan. 

Vänföreningen Fogelstad bildades våren 2019 i samband med att Lilla Ulfåsa som varit privatbostad skulle säljas. I den fd rektorsbostaden, och på andra platser, vill föreningen driva verksamhet i Fogelstadgruppens anda för att möta 2000-talets utmaningar.  

Insamlingsstiftelsen Fogelstad äger och förvaltar huset Lilla Ulfåsa i syfte att bedriva verksamhet i Fogelstadsgruppens anda, i samarbete med, bland andra, vänföreningen och kulturföreningen. 

Framtiden 

Förutom att renovera Lilla Ulfåsa finns planer på kurser och kulturverksamhet, och på folkhögskoleverksamhet med metodiken från Kvinnliga Medborgarskolan. Följ utvecklingen på länkarna här ovan. 

Vidare läsning: 

Kulturföreningen Fogelstad www.fogelstad.org 

Vänföreningen Fogelstad www.fogelstads-vanforening.se 

Insamlingstiftelsen www.fogelstadsstiftelse.se 

Kvinnor på gränsen till genombrott  

Ulrika Knutson Bonniers. 2004 

Den besvärliga Elin Wägner  

Ulrika Knutson, Historiska Media.2020