Identiteten är oerhört viktig!

LEDARE: Årets tema för Folkbildarforum är Identitet & Igenkänning och något vi ska förhålla oss till under hela året. Det ord jag tycker är mest spännande är ordet identitet. Som bög har hela mitt vuxna liv handlat om att ta sig rätten att definiera sig själv utan att andra ska påverka allt för mycket. Konflikten var ofta ett faktum med alla de som ansåg att min sexualitet tog för mycket plats. Problemet med det resonemanget var ju att deras egna sexualitet inte stack ut och därmed var deras kommentarer aldrig provocerande för andra. 

TEXT: Peter Frejhagen FOTO: Egna bilder

Därför är det så spännande att läsa artikeln med Eva Åström om folkbildares känsla när nu folkbildningen är under angrepp. De som genomför folkbildning är inte vana vid att bli så hårt ifrågasatta. Det är därför vi nu kommer genomföra en kompetensinsats i höst om folkbildningens roll i brytningstider som leds av Ma- thias Ericson. Dessutom är det en ynnest att få läsa om Nazems tankar kring polariseringen i samhället och vad som behöver göras för att åter bli relevanta.
Sist med inte minst har Gefjons forskning visat att vi har fel när vi tror att det är äldre män som är mest emot ökad jämställdhet. Det visar sig att det är gruppen kring 29 år som är mest emot. Så ta del av våra perspektiv och forskarnas tankar kring Identitet & Igenkänning och få verktyg att hantera ifrågasättande och poliarisering.

www.folkbildarforum.se

Hoppas vi ses den 15 november!