Förundran är en skön känsla

LEDARE: Årets tema för Folkbildarforum är Förändring, Förundran och Framtidstro och något vi ska förhålla oss till under hela året. Det ord jag tycker är mest spännande är ordet förundran. 

Ordet har oftare kopplats ihop med religiositet och kyrklighet men för mig är det bredare och rör snarare en andlighet som beskrivs när man genom att titta på något får en känsla av vad det man ser faktiskt handlar om. Det är liksom starkare än ordet förståelse men går sällan att beskriva med ord. 

I detta nummer av tidningen #FOFO har vi flera artiklar som ändå försöker beskriva det som jag menar alltså inte går att beskriva. 

Vi har Veronica som pratar om känslan av att få flera ”andra chanser” och visa världen att man kan. Vi har Alve som berättar om vikten av att göra hemläxan och sedan kämpa för att förändra en allmän uppfattning som biter sig fast. Vi har Victoria som vänder på perspektivet och låter konsten vara med och skapa kunskap tillsammans med vetenskapen. Och vi har Olle som vill ge den fria folkbildningen en röst i en annars kravfylld värld.

Så jag uppmanar dig att ta del av detta innehåll fri från förutfattad förståelse om hur världen är och låt förundran ta plats.