Folkhögskolan ser människor som de är

OLLE WESTBERG: Friheten att forma utbildningar utifrån nya behov gör folkhögskolans position som samhällsbyggare central även i framtiden. Folkhögskolans styrka är att se människor som de är, inte som de borde vara. Det säger RIO:s nya generalsekreterare Olle Westberg.  

TEXT: Ulrika Borg FOTO: David Lagerlöf

Olle Westberg tillträdde som ny generalsekreterare för RIO, rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, första februari i år. RIO organiserar de drygt 110 folkhögskolor runt om i landet som drivs av folkrörelser, föreningar och stiftelser. Övriga drygt 40 drivs av regioner och organiseras av Fhf, Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor och OFI, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation.

Vad blir din viktigaste uppgift som ny generalsekreterare för RIO?

– Att synliggöra folkhögskolan i samhället men också att jobba med den tveksamhet som finns hos en del samhällsdebattörer kring vad folkhögskolan är. Vi är inget hot utan en möjlighet och ett redskap, och jag vill bidra till att utbildningsformen ses som en omistlig del av samhällsbygget. 

– Det är också viktigt att hantera mångfalden av folkhögskolor med stora ideologiska skillnader. Den här mångfalden är viktig att bevara och bejaka eftersom det handlar om makt som behöver spridas. Ett sätt att sprida makt är att ha folkhögskolor med olika huvudmän. I den här rollen har jag också ett ansvar för att ingen ska känna sig lämnad utanför, säger Olle Westberg.  

Folkhögskolans bidrag till samhällsbygget

Folkhögskolans breda utbud av kurser inom en mängd områden gör den populär bland deltagarna. På vilket sätt gör folkhögskolan skillnad?

– Den bidrar till en levande demokrati och ger människor möjligheter att utvecklas. Folkhögskolan är till för alla i samhället under olika skeenden i livet, inte enbart en viss grupp. Den är viktig för dem som saknar gymnasiekompetens, men det kan också vara en person mitt i livet som vill ställa om eller någon som vill bilda sig inom ett specifikt område. Folkhögskolor erbjuder utbildningar för en mängd folkrörelser oavsett om det är riktat mot scouter, nykterhet eller hantverk och det finns en enorm bredd i våra estetiska kurser, säger Olle Westberg.

Folkhögskolan erbjuder allmänna och särskilda kurser. Den allmänna kursen vänder sig främst till dem som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Särskilda kurser finns inom en mängd specialområden. Folkhögskolans pedagogik kännetecknas bland annat av samtal och gemensamt lärande i grupp, och utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenheter. Det finns inga centralt fastställda kurs- eller läroplaner vilket skapar en form av flexibilitet. 

Vad är det då som gör folkhögskolan unik enligt Olle Westberg? 

– Det är friheten och bildningssynen. Folkhögskolan har med sin frihet och flexibilitet ett särskilt ansvar i möjligheten att skapa nya utbildningar utifrån nya gruppers behov. Det senaste exemplet är Mimi folkhögskola som jobbar med deltagare med psykisk ohälsa. Det är ett stort behov som finns i samhället och folkhögskolan förmår fånga upp det. Folkhögskolans frihet är en styrka i att kunna se människor som de är, inte som de borde vara. Det är inte bara den mätbara kunskapen som är viktig utan även den som genereras och blir en del av det sätt man lever och förhåller sig till samhället och sin omgivning. 

Ekonomin en utmaning för folkhögskolan

Det finns ett brett politiskt stöd för folkhögskolan. Sedan mitten av 2000-talet har både Reinfeldtregeringen och den S-ledda regeringen satsat på att bygga ut antal platser. Ändå är det ekonomin som är den främsta utmaningen i framtiden enligt Olle Westberg.

– Det ser väldigt olika ut för olika folkhögskolor men många går verkligen på knäna och några är nära konkurs. Vissa har kunnat växa i volym i och med det statliga tillskottet, och samtidigt göra effektiviseringar. Andra har ökat antal platser utan att effektivisera vilket har lett till sämre ekonomi. Det finns inte utrymme för lönelyft och man tvingas avsluta vissa personaltunga utbildningar för till exempel personer med funktionsnedsättningar.

FAKTA

Olle Westberg

Olle Westberg är ny generalsekreterare för RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Han kommer närmast från en tjänst som rektor på Botkyrka folkhögskola där han arbetade i nästan 25 år. Dessförinnan var han enhetschef på Lidingö folkhögskola. Han har verkat inom folkhögskolesektorn sedan 1993. 

RIO – Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation representerar 111 folkhögskolor som drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. RIO:s idé och uppdrag är att främja och tillvarata sina medlemskolors intressen.