Podden FolkbildarSalongen 2022 #2 – Religiositet

2022-03-04

I detta avsnitt möter Bildningsförbundets Johanna Nilsson tre folkbildare inom studieförbund som samlar religionen i Sverige, i den bredaste av bemärkelser.

Birgitta Sundström från Studieförbundet Sensus säger bland annat i podden att ”Svenska kyrkan hade ett studieförbund som startade någon gång på 1930-talet och sedan på 1960-talet började vi leva vårt eget liv och blev sedan Sensus ihop med KFUM 2002 och TBV 2004. Den sammanslutningen är jätteintressant för visst har Svenska kyrkan haft en inverkan på Sensus identitet och värderingar men med det verkligen inte sagt att vi utövar religion i verksamheten.”

Henrik Demetriades från Studieförbundet Bilda säger bland annat i podden att ”jag älskar den tanken att tänka sinnesro. För mig är det en del av Förundran. Fast jag vet att jag inte kan påverka en viss situation, saker och ting händer med skit och elände. Men mitt i det kan jag känna en trygghet, en förundran över att att jag lever ändå. Jag vaknade i morse, jag har relationer till människor osv. Den typ av förundran tycker jag är vacker.”

Josefin Nyström från Studieförbundet Ibn Rushd säger bland annat i podden att ”vi måste våga vara modiga tillsammans. Här kan jag tycka att vi som organisation är lite för rädda. Jag tänker att har man gjort ett misstag och heter Ibn Rushd så får man höra det i tio år. Det svåra då är att allt gott som görs inte syns och jag blir då rädd att vi inte vågar fortsätta. Det häftiga med folkbildning är ju att olika åsikter får ta plats, och det måste vi bejaka.”