Podden FolkbildarSalongen 2022 #1 – Hemslöjden i Östergötland på besök

2022-02-22

I detta avsnitt möter Bildningsförbundets Johanna Nilsson två personer verksamma i Hemslöjden i Östergötland som reflekterar kring hantverk och slöjd som rörelse.  

Utvecklaren Disa Bennich säger bland annat i podden att ”jag ser liksom världen på ett annat sätt när man börjar slöjda. Man får materialkännedom, man får det taktila – det är så viktigt. Jag tror det är väldigt bra för det fysiska välmåendet, det har bevisad effekt att hantverk och slöjd är väldigt bra för vårt psykiska välmående.” 

Barn och ungdomskonsulent Annika Holmdahl säger bland annat i podden att ”det är trots allt så att vi har olika kulturkapital med oss. Som jag som vuxit upp med en slöjdande familj, som alltid gått på museer och deltagit på kurser men det har verkligen inte alla. Där har vi en viktig roll att fylla, att öppna upp och visa att alla välkomna, att tröskeln är låg och att slöjden är för alla.”