Valinformation, flera språk

Valmyndighetens ger utförlig information bara på ett fåtal språk. De allra flesta språken har bara kortfattad information. Det ville vi ändra på. Inför valet 2014 översatte vi därför broschyren ”Val i Sverige” till sju nya språk. Staten ville inte översätta valinformation till fler språk. Det tycker vi var fel och var i kontakt med både Valmyndigheten och regeringen för att ändra på detta.

Vi skrev en debattartikel SvD 30 juni 2014 som lanserade idén om att vi skulle trycka informationen på flera språk. Vi fick svar från demokratiminister Birgitta Ohlsson (fp) i SvD 3 juli 2014 att det inte behövdes. Vi valde ändå att göra jobbet. Bakom satsningen stod Bildningsförbundet Östergötland tillsammans med ABF-förbundskansli och översättningsbyrån Semantix.

Informationen är inte uppdaterad inför valet 2022. Men då informationen fortfarande är högst relevant och riktig i sak låter vi den vara fortsatt tillgänglig.

Längst ned i listan finns en studiehandledning. Den är gjord av Örebro Läns Bildningsförbund inför valen 2018 och utgår från informationen på valmyndighetens hemsida www.val.se

Ladda ner ditt eget exemplar nedan.

Val i Sverige 2014 – Arabiska
Val i Sverige 2014 – Bosniska
Val i Sverige 2014 – Sydkurdiska
Val i Sverige 2014 – Nordkurdiska
Val i Sverige 2014 – Spanska
Val i Sverige 2014 – Somaliska
Val i Sverige 2014 – Persiska

Val i Sverige 2014 – Svenska
Val i Sverige 2018 – Studiehandledning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.