Publikationer

Bildningsförbundet Östergötland arrangerar Folkbildarforum och ger ut tidningen #FOFO .

I samarbete med Linköpings Universitet och Sensus har vi publicerad forskningsrapporten Folklbilldning på svenska – en studie av språkintroduktion för migranter

Fickhandboken “Om svenska värderingar” gav Bildningsförbundet Östergötland ut  i samarbete med  Föreningen Ordfront och Demokratiakademin. En liten skrift om den svenska grundlagen och om mänskliga rättigheter,  perfekt att bära med sig i bakfickan eller plånboken. Läs mer här.
pdf-fil:  Svenska värderingar, grundlagen och mänskliga rättigheter.
Beställ upp till tio ex gratis via info@bildningsforbundet.se. För klassuppsättningar och andra större beställningar tillkommer porto.

Vi har publicerat inspirationsboken Dom kallar oss strutsar,och Valmyndighetens material översatt till fler språk.Tidigare gav vi ut en skriftserie med texter som anknöt till folkbildning och som bedömdes vara av intresse för folkhögskolor och studieförbund, men även för vidare läskrets.
Skrifterna finns för nedladdning här på hemsidan.

Längtan att skapa med händerna – att lära konsthantverk i studiecirkel (2011)

Denna skrift handlar om studiecirklar i konsthantverk. Det övergripande syftet är att söka svar på frågor om engagemang, lärande och mening ur deltagarnas perspektiv. Det är deras upplevelser som är utgångspunkt i de resonemang som förs. Därför vill jag rikta ett varmt tack till de elva deltagare i vävning, träslöjd, silversmide och nålbindning som generöst delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser i de intervjuer jag har genomfört.

Det är min förhoppning att denna skrift ska bidra med kunskap och idéer i diskussioner kring studiecirklar i konsthantverk bland cirkelledare, verksamhetsansvariga på studieförbunden samt bland beslutsfattare på olika nivåer.

Ann-Marie Laginder

Cirkelledares beprövade erfarenheter (2010)
Med denna skrift försöker vi berätta om vad erkänt skickliga cirkelledare har lärt av sina erfarenheter. Idén har varit att dra nytta av både cirkelledarerfarenheter och forskarkunskaper för att på ett ordnat sätt förmedla en ”beprövad erfarenhet”. Fil. dr. Martin Lundberg intervjuade cirkelledare och har tillsammans med professor Staffan Larsson analyserat och skrivit denna inspirationsskrift för cirkelledare. Tanken är att nya cirkelledare kan få inblick i hur de som är mer erfarna tänker. Vi tror också att de som är erfarna kan ha utbyte av att ta del av andras tankar och jämföra med sina egna. Motivet varit att utveckla verksamheten genom att synliggöra vad erkänt skickliga cirkelledare ser som sina ”verktyg” för att åstadkomma en bra cirkel.

Det är vår förhoppning att skriften kan hjälpa nybörjare kvickt in i ledarrollen, men också att erfarna cirkelledare kan hitta uppslag som är fruktbara. Avsikten är att vårt arbete kan få direkt praktisk användning.

Martin Lundberg och Staffan Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.