Bidrag till folkbildningen

Statsbidrag
För att beviljas statsbidrag behöver folkbildningen utformas i enighet med fyra syften angivna av staten. Det handlar om grundläggande demokratiska idéer, som att hjälpa människor att utvecklas och bli aktiva i kultur- och samhällslivet. Folkbildningen ska också bidra till en allmänt höjd utbildningsnivå och minska kunskapsklyftor.

Staten har även fastställt sju viktiga verksamhetsområden som folkbildningen behöver förhålla sig till. Verksamheten ska till exempelvis präglas av jämställdhet och global rättivsa, mångkultur, livslångt lärande, folkhälsa och hållbar utveckling. Personer med funktionshinder utgör också ett av dessa verksamhetsområden.

Debattartikel från Bildningsförbundet Östergötland angående anslagen till folkbildningen.

Regionbidrag
Region Östergötland är huvudfinansiär för Bildningsförbundet Östergötland.  Av det årliga anslaget på 16 millioner förmedlar BFÖ huvudelen vidare till länets studieförbund. Det regionala stödet används till regional samordning, samverkan och verksamhetsutveckling för studieförbund och folkhögskolor, samt till fortbilding av personal och funktionärer i de egna organisationerna och i medlemsföreningarna.
Region Östergötland är huvudman för Lunnevads folkhögskola.

Kommunbidrag
Alla regionens kommuner stödjer studieförbundens verksamhet med kommunbidrag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.