Remisser

Remiss inlämnad på regeringens förslag om ökad statlig styrning av folkbildningen

Klicka här för remissen i pdf Fastställd av styrelsen 2023-06-13 Utbildningsdepartementet föreslår i Promemoria U2023/01468 att Folkbildningsrådet inte längre ska besluta hur stor del av statsbidraget till folkbildningen som ska gå till folkhögskolor respektive studieförbund. Detta ska i stället beslutas av regering och riksdag. Vi väljer här att inkomma med ett svar på remissen om […]

Remiss inlämnad på regeringens förslag om ökad statlig styrning av folkbildningen Läs mer »

Remiss inlämnad med anledning av regionens kulturplan 2024-2027

Klicka här för att läsa remissen i pdf. Fastställt av styrelsen 2023-06-13 Kulturplan för Östergötland 2024-2027 Bildningsförbundet Östergötland är en ideell förening och folkbildningens samverkansorganisation regionalt som samlar studieförbund och folkhögskolor i länet. Samlad uppfattning av förslaget Det känns viktigt och rätt att förslaget tydliggör det faktum att öppna för möjligheter och skapa förutsättningar utan

Remiss inlämnad med anledning av regionens kulturplan 2024-2027 Läs mer »