#FOFO23-1

Unga män mest negativa till ökad jämställdhet

GEFJON OFF: Stora framsteg har gjorts för kvinnors rättigheter de senaste årtiondena. Samtidigt visar en ny forskningsartikel att unga män sticker ut när det gäller inställningen till jämställdhet. Unga män är den grupp i Europa och Sverige som är mest emot ytterligare framsteg när det gäller kvinnors rättigheter. Resultaten skiljer sig från den gängse uppfattningen om […]

Unga män mest negativa till ökad jämställdhet Läs mer »

Folkbildningen måste hitta sin roll i en tid då den liberala demokratin ifrågasätts.

NAZEM TAHVILZADEH: Samhället har förändrats. De politiska partierna tycks mer eller mindre eniga om den nyliberala ekonomiska politiken.  Samtidigt drar en konservativ högervåg över Sverige och världen. Det här är förändringar som har ställt folkbildningen inför stora utmaningar. Ett sätt att stärka sig inför framtiden är att se till att erbjuda högre värden, än att

Folkbildningen måste hitta sin roll i en tid då den liberala demokratin ifrågasätts. Läs mer »

Folkbildningens roll i kris och i brytningstider

MATHIAS ERICSON: Medan folkbildningen är ifrågasatt finns en vilsenhet bland dem som jobbar på studieförbunden och folkhögskolorna kring hur man ska hantera kritik och påhopp och vilken plats man vågar ta i den offentliga debatten. För att stärka verksamheterna startar Bildningsförbundet Östergötland en kompetensutveckling i höst. TEXT: Ulrika Borg FOTO: Marit Lissdaniels I september startar Bildningsförbundet

Folkbildningens roll i kris och i brytningstider Läs mer »

Demokratiska utmaningar i samhället skapar osäkerhet bland folkbildare

EVA ÅSTRÖM: Samtidigt som demokratin ifrågasätts försvagas folkbildningens legitimitet bland både politiker och allmänheten. En mer konfliktsökande samhällsdebatt med hat, hot och konspirationsteorier, inte minst i sociala medier, bidrar till vilsenhet bland dem som jobbar ute i verksamheterna. Samtidigt finns en okunskap om folkbildningen och ett behov av att studieförbund och folkhögskolor berättar om sitt

Demokratiska utmaningar i samhället skapar osäkerhet bland folkbildare Läs mer »