#FOFO20-2

Artiklar i #FOFO20-2

Studieförbunden i Östergötland vill veta vad man letar efter.

Av: Eva Ekengren Foto: David Lagerlöf Jag fick den 29 september förmånen att leda ett samtal med studieförbundens chefer i Östergötland kring etikfrågor och internkontroll. Anledningen är att jag tagit fram ett underlag till Studieförbunden i Samverkan som heter ”Man måste veta vad man letar efter” och som ska hjälpa oss att förbättra verktygen för […]

Studieförbunden i Östergötland vill veta vad man letar efter. Läs mer »

Medlemmarnas olikheter är vår styrka.

Av: Christel Valsinger Foto: Mark olson Tydligare identitet som bildningsförbund och ökad digital närvaro i regionen. Det är lite av vad Bildningsförbundet Östergötland står inför när Peter Frejhagen nu tar över som kanslichef.  Sedan Peter Frejhagen anställdes av Bildningsförbundet Östergötland den 1 augusti har han ägnat sig åt att lära känna organisationen.   – Vi samlar

Medlemmarnas olikheter är vår styrka. Läs mer »

Allt ljus på drag.

Av: Christel Valsinger Foto: Privat & Pressbilder Glittrande studiecirkel i showformat  skapar föreställning med premiär 2021  Kan scenkonst vara folkbildning? Skådespelaren och dragartisten Robert Fux arbetar i alla fall efter den tesen i sitt residens vid Vara Konserthus. Nästa år ska hans arbete utmynna i en föreställning där drag som konstform och uttryck står i fokus – ”en

Allt ljus på drag. Läs mer »

Medborgarskolan kan återuppstå ur glömskan.

Av: Lars Holmgren Foto: Mark Olson & Historiska MOTIV Under nästan 30 år var den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelsta ett viktigt nav för att stärka kvinnors röster. Nu finns stora förhoppningar om en ny fas i Fogelstas historia som centrum för demokratiutveckling.   Här i Julita socken i Sörmland bedrevs från mitten av 1920-talet folkbildning om kvinnors villkor, demokrati, medborgerliga och mänskliga

Medborgarskolan kan återuppstå ur glömskan. Läs mer »