#FOFO20-1

Artiklar i #FOFO20-1

Bildning, kunskap med ett mänskligt uppdrag.

Av: Christel Valsinger Foto: Mark olson & Shutterstock  Fakta räcker inte. Komplexa frågor kräver mer än specialistkunskap, de kräver bildning. Det menar Sverker Sörlin, som fördjupar sig i bildningsbegreppet i sin bok  “Till bildningens försvar – den svåra konsten att veta tillsammans”.    Den 3 mars håller idéhistorikern Sverker Sörlin en lunchföreläsning i Hemslöjdens konferenslokal i

Bildning, kunskap med ett mänskligt uppdrag. Läs mer »