Andlighet & religiositet inom folkbildningen stärker oss!

Hör andlighet och folkbildning ihop? Frågar man verksamhetsutvecklare Magnus Stenberg på Bilda är svaret självklart ja. ”Jag tror vi alla funderar på eviga frågor som vad meningen med livet är. Folkbildningen kan vara en plats och ett tillfälle där vi får reflektera över det tillsammans.”

TEXT: Elisabet Wahl FOTO: Studieförbundet Bilda

Det är svårt att prata andlighet och religion inom folkbildningen med verksamhetsutvecklare Magnus Stenberg på studieförbundet Bilda utan att utgå från den mängd studieresor som förbundet anordnar till Israel och Palestina. De började redan på 1960-talet, med utgångspunkt från renodlade bibelstudier. Succesivt breddades perspektiven till även gälla sociala och politiska frågor.

1991 gick arbetet med resorna in i en ny fas. Då öppnade Bilda ett eget studiecenter i Jerusalem som fungerar som en resurs för studiearbetet i Sverige och resorna med svenska deltagare.

– Våra resor föregås alltid av en studiecirkel och oftast har man några samlingar efteråt. Det finns två huvudspår i vad en grupp har för perspektiv när de börjar planera en studieresa: antingen är man intresserad av det religiösa och vill se Bibelns land eller så vill man fokusera på det nutida Israel och Palestina och möjligheten till fred och försoning.

Men eftersom Bilda är ett studieförbund och inte bara en guideverksamhet nöjer man sig inte med att anordna resor som enbart går att sortera under den ena eller den andra kategorien. Det är viktigt att alla grupper får med sig något mer.

–  Vi ser att det ligger i vårt bildningsuppdrag att få in det nutida hos dem som besöker de historiska platserna och att ta upp de religiösa perspektiven hos dem som reser med ett mer politiskt fokus, exempelvis en folkhögskola med freds- och konfliktprofil.

Just möjligheten till eftertanke och reflektion är en viktig del av resorna. Därför försöker man se till att det är ungefär 15 personer i grupperna och att en resepedagog finns med. Detta för att uppmuntra till samtal kring det man upplevt tillsammans,

– Man kan ha läst på och man ska vara förberedd, men upplevelsen på plats kan ändå bli väldigt stark och väcka många känslor. Jag skulle säga att förundran är en viktig ingrediens i det som händer i de här grupperna.

Varför väcker resorna så starka känslor?

– En viktig del i stort sett alla Bildaresor är att man möter människor och inte bara tittar på gamla ruiner. När man möter israelens sorg över sin historia och palestinierns sorg över sin så känner man att båda grupperna pratar om det som är sant för dem och har sin verklighet. Men man märker också att berättelserna inte går ihop, även om båda är sanna. Det är lätt att gripas av frustration över en konflikt som tyckas vara så svår att lösa.

Det är också andra stora och eviga frågor som väcks under en resa till ett område så präglat av religion. Och det är inte konstigt menar Magnus Stenberg som tycker att man bör se folkbildning som något mer än att endast handlar om faktakunskap och ämnesinlärning. Folkbildning går därmed utmärkt att kombinera med både andlighet och religion.

– Alla människor är i någon mening en andlig varelse som funderar över sin existens. Vad är meningen med allt, vad är meningen med sorg och glädje? Det här är svåra frågor och det som är så fint med folkbildningen är att vi ser alla som en resurs. Det finns inga dumma frågor. Folkbildningen kan vara en plats och ett tillfälle där vi får reflektera över det här tillsammans.

Att ha kunskap och vara hemtam i en religion gör dessutom att förståelsen för andra ökar tror Magnus Stenberg. Han menar att det i ett så sekulariserat land som Sverige finns en gemenskap bland religiösa personer som ibland inte blir så tydlig för utomstående.

– Under senare tid har muslimer varit en utsatt minoritet och det finns en liten förståelse för många muslimska företeelser. Men bland de som är aktiva inom kyrkan och ser sig som kristna finns det större förståelse. Man ser något gemensamt och kan mötas i det att man anser religion vara viktigt.

För att skapa en situation där alla kan delta i diskussionen om de stora frågorna i livet använder sig därför Bilda av begreppet livstolkning när man närmar sig den typen av ämnen.

– Det är ett öppet begrepp där alla kan delta, oavsett vilken religion du tillhör eller vilken erfarenhet av andlighet du har. Samtidigt ser jag ett behov att folkbildning kring religion. Jag tror att det är en viktig kunskap att ha för att förstå och orientera sig i världen.

Magnus Stenberg, Verksamhetsutvecklare
Studieförbundet BILDA