Statsbidrag till folkbildningen

Lära, växa, förändra - Regeringens folkbildningsproposition

Statsbidragsvillkor för folkbildningen

Statsbidrag till folkhögskolor

Statsbidrag till studieförbund

Regionförbundet Östsams bidragsregler till studieförbundens regionala verksamhet

Överenskommelse 2008-2010 (2011)

Redovisningsmall, kursverksamhet 2010