Redovisning & Blanketter

Nedan finns formulär för studieförbundens kommunredovisning för 2018.

Enkät för studieförbundens regionredovisning har skickats studieförbundens regionchefer.

Kommun- och regionredovisning skickas till Bildningsförbundet senast den 25 april.